01.18.2003-02.15.2003 Taxco, Mexico to Tuxtla Gutierrez, Mexico