07.02.2003-07.28.2003 Huaraz, Peru to Huanuco, Peru